Живопис художника Сидорука Олександра

...кожна робота – це шанс відчути не даремність свого існування, дотик до запитання « навіщо все?», розуміння своєї недосконалості, і тиха подяка ОдвічнійЛюбові, яка цю можливість –створювати-мені, такому, який я є- надає ...                                                       
Сидорук Олександр, живопись народився 16липня 1959 рокув місті Маріуполі в сім”ї українців. В 1978 році закінчив Краснодарське художнє училище, відділ сценографії. Викладачі з фаху Шляпін П.Н., Савранський В.М., Самокиш Л.О., Фокін А.Ф.  Працював в театрі декоратором, викладав ухудожній школі імені Куїнджі. З грудня 1983 року живу в Ужгороді. Художник-постановник театру-студії"Біля замку", театру пантоміми «Жест».  Постановки п"єс Ж.Ануя, А.П.Чехова, С.Беккета,М. Норман, Ф. Кривина, Е.Іонеску та інш. З 1988року викладач вУжгородській  дитячій школі мистецтв, консультант та сценограф Мукачівського російського драматичного театру . З 1990 року член об’єднання професійних художників Закарпаття. Працюю в жанрі психологічного портрету, пейзажу, натюрморту, інсталяції, перфоменсу. Учасник та лауреат театральних фестивалів у Ужгороді, Львові, Києві, Вільнюсі, Ризі,Москві, Белграді. Учасник  обласних, республіканських та міжнародних виставок, симпозіумів та пленерів (Україна, Чехія, Словаччина, Угорщина,). Головний координатор від України в міжнародному мистецькому проекті «Варгол - Фест». Роботи знаходяться в культурних центрах, галереях, музеях та приватних колекціяхУкраїни, Росії ,Словаччини, Чехії, Польщі, Угорщини, Австрії, Італії, Швейцарії, Німеччини, Франції, Голландії та інших.  
З 1996 року не беру участі у жодній спілці чи об'єднанні.

... Every painting - a chance to feel the futility of his existence is, touching the question "What things?", Understanding their imperfection, and silent thanks to the eternal love that this can-create-me so that I have - Supplies .. .
Sydoruk Alexander was born July 16, 1959 rokuv city of Mariupol in families Ukrainian.In 1978 he graduated from Krasnodar Art College, Department of scenography. Staff in the specialty Shlyapin PN, Savransky VM, Samokysh LA, AF Fokin He worked in the theater decorator, taught at the Art School named Kuindzhi. Since December 1983 I live in Uzhgorod. Production Designer Theatre-Studio "At the Castle, Theatre Pantomime" Gesture ". Setting p "EU Jean Anouilh, Anton Chekhov, Samuel Beckett, Norman M., F. curvatures, E. Ionescu and others. Since 1988, lecturer at the Uzhhorod child's school of arts, stage designer and consultant Mukachevskogo Russian Drama Theatre. Since 1990 member association of professional artists Transcarpathia. I work in the genre of psychological portraits, landscapes, still life, installation, performance. Participant and winner of theater festivals in Uzhhorod, Lviv, Kiev, Vilnius, Riga, Moscow and Belgrade. Member of regional, national and international exhibitions, workshops and plein air (Ukraine, Czech Republic, Slovakia, Hungary). Senior Coordinator of Ukraine in the international art project "Varhol - Fest." Robots are cultural centers, galleries, museums and private collections in Ukraine, Russia, Slovakia, Czech Republic Poland, Hungary, Austria, Italy, Switzerland, Germany, France, Holland and others. Since 1996, not involved in any union or association.
Співдружність айви 30х30см, полотно/олія/акріл

Ждярське сіно, 90х70см, полотно/олія

Хмара, 65х65см, полотно/олія

Копиці на дорозі, 80х60 см, картон/олія

Комментарии